Sitemap


Waterontharders
Waterfilters
Hydrofoor > Onvoldoende waterdruk?
Waterbehandeling - informatie
Over ons
Actueel
TwinTec waterontharders
Overige

Zoekopdrachten

ZOUTBLOKKEN

Regeneratie zoutblokken voor uw waterontharder?
Die bestelt u hieronder.

ACTUEEL

2

0

Wit uitslaande douches in gemeente Hof van Twente

 

De fractie van het CDA in de gemeente Hof van Twente wil dat de waterhardheid in die gemeente wordt verlaagd. Dat meldt RTV Oost. De raadsfractie heeft het college van burgemeester en wethouders een schriftelijk verzoek gedaan om  zich 'hard' te maken voor zachter drinkwater.  

De christen-democraten ergeren zich al langer aan de hoge waterhardheid van het leidingwater wat door Vitens wordt geleverd in de gemeente. Die hardheid schommelt al decennia rond de 12 graden Duitse Hardheid (dH). In Nederland ligt  tegenwoordig de hardheid van het leidingwater gemiddeld op 8 dH, mede door inspanningen van de waterbedrijven om het water centraal te ontharden, de gemeente Hof van Twente blijft echter danig achter. Het kalkhoudende water veroorzaakt wit uitgeslagen douches en is schadelijk voor wasmachines en koffiezetapparaten. 

 

Vroeger wel ‘zacht water’

Het CDA wil graag terug naar de hardheid van het drinkwater in 1985, toen het water in bijvoorbeeld Delden 7 dH hard was. In 1985 werd er echter een menginstallatie in bedrijf genomen om het destijds erg harde water in Goor (ruim 20 dH) te verzachten. Door het water van de beide pompstations te vermengen, kwamen beide plaatsen per saldo rond de 13 dH waterhardheid uit. 

 

‘Vitens moet Hof van Twente voorrang geven’ 


Vitens is al jaren bezig te investeren in centrale waterontharding, doel is om uiteindelijk in heel haar leveringsgebied zacht water te kunnen leveren. Onlangs heeft het waterbedrijf aangegeven weer een bedrag van 50 miljoen euro te willen investeren. Doordat het water geleverd vanuit pompstation Goor dan ook zachter water produceert, zou de menginstallatie overbodig worden. De CDA-raadsfractie in Hof van Twente pleit ervoor het verzachten van het water in de gemeente Hof van Twente voorrang te verlenen
. Het college van burgemeester en wethouders zou zich hier meer voor moeten inzetten, aldus de raadsfractie.     


Momenteel is de waterhardheid van het geleverde drinkwater in Diepenheim 11.5, in Goor 12.9, in Markelo 13.5 en in Delden 11.8 dH. 

Meer nieuws Lees verder

2

0

Voorlichting over drinkwater schiet tekort

JOURE, 2015-07-31 -- Wanneer de drinkwaterbedrijven in Nederland hun voorlichting zouden verbeteren, zou dat een stuk beter zijn voor het milieu. Dit zei Aquacombi directeur Gerrit Dijkstra vandaag bij de ingebruikstelling van een geheel vernieuwde website. Op deze nieuwe website is voor het eerst de waterhardheid in Nederland in één database samengebracht op postcodeniveau. 


Aquacombi is een bedrijf dat waterontharders levert voor particulier gebruik. "Alleen water van nul tot 3 dH is echt zacht water, want alleen met dat water wordt het zeepgebruik maximaal teruggedrongen en verdwijnt alle kalkaanslag", zegt Gerrit Dijkstra. "Wat de drinkwaterbedrijven zacht water noemen strookt niet met de werkelijkheid. Consumenten krijgen daardoor ten onrechte het idee dat een waterontharder niks meer toevoegt aan de waterkwaliteit en dat is niet alleen slecht voor de verkoop van onze Aquacell waterontharder maar laat ook enorme kansen liggen op verdere milieuverbetering en besparingen bij de zuiveringschappen." 

De waterleidingmaatschappijen noemen water van 0 tot 3 dH 'zeer zacht', van 3 tot 8 dH 'zacht', water van 8 tot 12 dH 'gemiddeld', van 12 tot 18 dH 'vrij hard' en pas boven de 18 dH is water volgens de waterleidingbedrijven 'hard' te noemen. De afkorting 'dH' staat voor 'Deutsche Härte' en is een maat voor de hoeveelheid kalk in het water. Elke graad dH staat voor 17,8 gram kalkdeeltjes per kuub water. 

Kalk in het water veroorzaakt kalkaanslag waardoor cv-ketels, boilers, wasmachines en andere apparaten niet alleen sneller stuk gaan maar ook meer energie verspillen bij het verwarmen van het water. Ook is kalk in het water verantwoordelijk voor de grijze waas op badkamertegels, de kalkaanslag in de toiletpot en lekkages bij dure keramische kranen. Ook huidproblemen zoals eczeem lijken een relatie te hebben met de hoeveelheid kalkdeeltjes in het water. 

Zeep 

Maar de ergste milieuvervuiling ontstaat doordat in hard water veel meer zeep nodig is om een goed wasresultaat te bereiken. Zeepresten jagen de rioolwaterzuivering flink op kosten. Volgens een berekening van Joost de Ruig, directeur Water van het Hoogheemraadschap Noorder Kwartier, zou een onlangs doorgevoerde verlaging van de hardheidsgraad in Noord-Holland met 0,6 dH al kunnen leiden tot een besparing van 2 miljoen kilo wasmiddel, mits de consumenten hun wasmiddeldosering zouden aanpassen. Voor dit Hoogheemraadschap zou dat al een besparing van 170.000 euro per jaar opleveren, aldus een rapport van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer dat vooraf ging aan de verlaging. 

Deze minieme verlaging van de waterhardheid kost het drinkwaterbedrijf relatief weinig maar zou veel effect op het zeepverbruik moeten hebben doordat de hardheid van het water in Noord-Holland nu daalt van 8,4 naar 7,9 dH. Volgens de gewraakte tabel van de waterleidingbedrijven mag dat water dus zacht genoemd worden en dan schrijven de wasmiddeldoseringen voor dat je eenderde minder wasmiddel moet doseren. 

"Dit gaat in de praktijk natuurlijk niet werken", zegt Sanne Meems, publieksvoorlichter van Aquacombi. "Mensen die zich niet aan de voorgeschreven dosering houden zullen hun gewoonte niet veranderen en merken geen verschil. Mensen die er wel op letten daarentegen, zullen snel weer meer gebruiken als blijkt dat de was minder schoon wordt. Alleen de mensen die altijd al veel te veel gebruikten, zullen misschien blijven minderen. Maar consumenten met een waterontharder die dus werkelijk zacht water gebruiken van nul dH zullen al heel snel en drastisch de zeepdosering aanpassen omdat anders het zeepschuim aan alle kanten uit de wasmachine puilt. Zo groot is het verschil in waskracht tussen echt zacht en hard water." 

Voorlichting 

"De voorlichting van de waterbedrijven is veel te terughoudend, vaak onjuist en in ieder geval niet de best mogelijke als het om milieuvoordelen gaat", zegt Gerrit Dijkstra. Door zijn toedoen werd in december vorig jaar het Zeeuwse waterleidingbedrijf Evides door de Reclamecode Commissie terecht gewezen vanwege de onjuiste bewering dat volledig onthard water ongezond zou zijn. 

De vernieuwde website van Aquacell wil de consument een alternatief bieden. "Het werd tijd om de Nederlandse consument nu echt te vertellen hoe hard hun water is en wat de gevolgen daarvan zijn. Natuurlijk zijn wij een commerciële partij maar dat zijn de waterleidingbedrijven ook, die zijn zelfs monopolist. Omdat consumenten hen, gek genoeg, zien als onafhankelijk zijn ze geneigd om hun voorlichting voor waar aan te nemen. Dat konden we niet langer aanzien". 

Dijkstra: "De waterbedrijven streven in heel Nederland naar een hardheidsgraad van 7,9 dH en wijzen consumenten erop dat ze zuiniger moeten zijn met zeep. Maar ze verzwijgen de evidente voordelen van volledige waterontharding. Bij een hardheidsgraad van 7,9 dH is het zeker nog wel zinvol om thuis een ontharder op de waterleiding aan te sluiten. Bij 7,9 dH krijgt een kleine huishouding die 180.000 liter water per jaar verbruikt, 25 kilo kalk in dat water meegeleverd. Dat kun je met de beste wil ter wereld geen zacht water noemen." 

De nieuwe website is te vinden op http://www.aquacell-waterontharder.nl

Meer nieuws Lees verder

2

0

Advertentie drinkwaterbedrijf misleidend en oneerlijk

AMSTERDAM, 20141223 -- De Reclamecode Commissie heeft gisteren op een klacht van Aquacombi Nederland een advertentie van het Zeeuwse drinkwaterbedrijf Evides "misleidend en daardoor oneerlijk" genoemd. Aquacombi protesteerde bij de commissie tegen een advertentie in de Provinciale Zeeuwse Courant waarin het gebruik van waterontharders sterk werd ontraden. Aquacombi verkoopt in Nederland onder meer de Aquacell, een waterontharder op basis van ionenwisseling.

Reclame code commissieEvides

Te ongenuanceerd
De tekst in de advertentie "Onder bepaalde omstandigheden kan te ver onthard water (...) leidingen en apparaten binnenshuis aantasten" en "Onder bepaalde omstandigheden kan te ver onthard water leiden tot risico's voor de volksgezondheid" is volgens de Reclamecode Commissie "te ongenuanceerd, nu deze bij de gemiddelde consument de onjuiste indruk kan wekken dat bij elke waterontharder onder omstandigheden aantasting van de leidingen door corrosie te verwachten valt". Evides heeft ten onrechte alle waterontharders ontraden terwijl het waterbedrijf tijdens de zitting van de Reclamecode Commissie erkende dat deze uitspraken niet gelden voor waterontharders die werken op basis van ionenwisseling, zoals het geval is met de Aquacell van Aquacombi.

De directeur van Aquacombi, Gerrit Dijkstra, is blij met de uitspraak. "Maar ik had ook niet anders verwacht", zegt hij. "Ik hoop dat nu ook de andere drinkwaterbedrijven in Nederland hun voorlichting op dit punt gaan nuanceren. Ze stellen allemaal te makkelijk dat het drinkwater geen verbetering nodig heeft. Dat is helemaal waar voor zover het drinkwater betreft. Maar niet als het water gebruikt wordt om te wassen, te spoelen of schoon te maken. Door het water te ontharden met een Aquacell kun je flink besparen op slijtage, niet alleen van leidingen maar ook van allerlei apparatuur zoals cv-ketels, boilers, koffiezetapparaten, wasmachines, vaatwassers, strijkijzers enzovoorts. Je krijgt geen kalksteen meer en de kalksteen die er al is, lost geleidelijk op. Je bespaart ook op wasmiddelen want je hebt vaak nog maar de helft minder nodig en het goedkoopste wasmiddel is al goed genoeg. Bovendien is het water van de Aquacell een zegen voor het milieu: geen antikalk meer nodig in de wc en het rendement van bijvoorbeeld een boiler blijft maximaal omdat het verwarmingselement niet langer eerst de kalksteen moet verwarmen voordat het water warm wordt."

Voorlichting
Evides voerde op de zitting van de Reclamecode Commissie onder meer als verweer aan dat haar advertentie geen reclame betrof maar voorlichting. Daarom zou zij zich niet over de verschillende methodes van waterontharding hebben willen uitspreken. Dat zou eerder een taak zijn van de Consumentenbond. De Reclamecode Commissie verwierp dat verweer omdat de advertentie duidelijk een aanprijzend karakter had voor het waterbedrijf Evides. En door de generaliserende tekst "kan de gemiddelde consument ertoe gebracht worden een besluit over een transactie - het niet aanschaffen van een waterontharder - te nemen dat hij anders niet had genomen", aldus de uitspraak van de Reclamecode Commissie.

Meer nieuws Lees verder

2

0

Klacht bij Reclame Code Commissie om advertentie Evides

Vorige week zaterdag (25-10-2014) verscheen er een advertentie van waterbedrijf Evides in de Provinciale Zeeuwse Courant (PZC) die ergernis opwekte bij verkopers en producenten van waterontharders. In betreffende advertentie stelt Evides onder andere dat kalkvrij water slecht zou zijn voor de gezondheid. De tekst is misleidend en de genoemde vooronderstellingen zijn feitelijk onjuist, maar worden desondanks als „feiten” gepresenteerd. Reden genoeg om een klacht in te dienen bij de Reclame Code Commissie.

Onder de kop ”Waarom zit er kalk in mijn water” wordt gesuggereerd dat kalk in het water essentieel is voor drinkwater, omdat kalkvrij water een gezondheidsrisico „kan zijn” en omdat kalkvrij water in sommige gevallen „waterleidingen kan oplossen”. Verder wordt verwezen naar evides.nl/feiten, waar nog meer onjuistheden te vinden zijn maar desondanks worden gepresenteerd als feiten. 

Slordig

Gerrit Dijkstra van Aquacombi vindt de gang van zaken vooral erg slordig."Er wordt hier met wetenschappelijke feiten omgesprongen op een manier die een semi-overheidsbedrijf onwaardig is. Het lijkt alsof de tekst is opgesteld door een stagiair die een klok heeft horen luiden maar niet weet waar de klepel hangt. Zo'n gebrek aan kennis en eenzijdige voorlichting verwacht je niet van een waterleidingbedrijf. Dat is wat we bij de reclamecode commissie aan de kaak stellen." 

Lees hier het complete persbericht

Meer nieuws Lees verder

2

0

Vitens: "schoon drinkwater in gevaar"

Vitens ziet ernstige gevaren voor de winning van schoon drinkwater. Volgens het waterbedrijf is de bodem waar 60% van ons water uit wordt gewonnen de laatste jaren al danig op de proef gesteld, maar boor- en graafwerkzaamheden vormen een steeds groter gevaar voor schoon drinkwater. Dat meldt Nu.nl, dat uit een interview van AD met directievoorzitter van Vitens Lieve Declercq citeert. 

Industriële vervuiling, overbemesting in de landbouw en geneesmiddelen waaronder antibiotica hebben het bodemwater de afgelopen jaren al vervuild, nu komt die bodem en het bodemwater nog meer in gevaar door boringen en proefboringen naar schaliegas en warmtewinning en -opslag. 

Zuiver water

Minister Schultz van infrastructuur maakt zich minder zorgen: "Het water wordt goed beschermd". Volgens de minister is het drinkwater schoon en zal dat de komende decennia ook gewoon zo zijn, ondanks de boringen. 

Declercq is minder optimistisch: "De veiligheid van ons water staat buiten kijf. Maar het kost ons wel steeds meer moeite om die hoge Nederlandse standaard vast te houden. Meer dan de helft van onze waterbronnen voldoet al niet meer aan de norm voor basiskwaliteit". Het Nederlandse drinkwater staat wereldwijd bekend als kwalitatief hoogstaand. 

Membraanfiltratie is een kostbare techniek om onzuiverheden uit het water te filteren, maar of die techniek in de toekomst afdoende zal blijken is volgens Declercq de vraag. Daarnaast is zij niet zo zeker van de veiligheid van schaliegasboringen. 

Tot slot zal iedereen zelf zijn verantwoordelijkheid moeten nemen door minder te vervuilen, bijvoorbeeld door te stoppen met het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen in de tuin. 

 

 

 

Meer nieuws Lees verder

2

0

"Gifmeter" met bacterien kan watervervuiling meten

Wetenschappers hebben een nieuwe techniek ontwikkeld in de strijd tegen watervervuiling: een "levend" apparaatje met bacteriën. Dat meldt nu.nl. De bacteriën in het apparaatje zenden elektrische stroompjes uit, wanneer er vervuiling in het water aanwezig is en de bacterien daarmee in aanraking komen, wordt dat signaal in een bepaalde mate onderbroken. Het meetinstrument is daardoor ook in staat om ook de mate van vervuiling aan te geven.

Watervervuiling

Tot op heden is het meten van watervervuiling een tijdrovende klus: meerdere monsters moeten in het laboratorium worden onderzocht. De nieuwe techniek maakt dat overbodig: het vervuilingsniveau van het water kan rechtstreeks worden gemeten. Hoofdonderzoekster Mirella di Lorenzo van de Universiteit van Bath vergelijkt de nieuwe techniek met bacteriën met een aloude methode uit de mijnwerkersindustrie: een gele kanarie. Die dienen altijd nog als waarschuwingssysteem voor giftige gassen die kunnen vrijkomen in mijnen. Net zoals het waarschuwingssysteem met een kanarie, is de nieuwe techniek om watervervuiling te meten een simpele maar zeer doeltreffende techniek

 

Het goede nieuws is bovendien dat de productiekosten van het apparaatje zeer laag zijn, waardoor deze gifmeter hopelijk op korte termijn - en op grote schaal - overal ter wereld beschikbaar zal zijn.

Meer nieuws Lees verder

2

0

Waterzuiveringsinstallaties dragen bij aan ontstaan antibioticaresistentie

Genen die antibioticaresistentie veroorzaken verspreiden zich sneller tijdens het proces van drinkwater zuiveren door waterzuiveringsinstallaties. Drinkwater installaties dragen zo bij aan het ontstaan van antibioticaresistentie.
 
Dat werd deze week in de Journal of Antimicrobial Chemotherapy gepubliceerd door wetenschappers van de Universiteit in het Engelse Warwick. Zij vergeleken de aanwezigheid van resistente bacteriën, de E-colibacterie die resistent zijn tegen derde generatie cephalosporines in het bijzonder, in het water voor en na het zuiveringsproces van drinkwaterinstallaties. Cephalosporines, die vooral worden gebruikt voor behandeling tegen bloedvergiftiging en ontstekingen van de hersenen, vormen een zeer belangrijke groep antibiotica.  
Zuiver drinkwater
 
De verklaring voor overdracht van resistentie ligt in het feit dat waterzuiveringsinstallaties een broeinest zijn voor overdracht van genen tussen de verschillende bacteriën. In waterzuiveringsinstallaties komt afvalwater vanuit verschillende bronnen binnen: de landbouw, de industrie en huishoudens. Met name in de landbouw worden nog steeds veel antibiotica gebruikt, de resistente bacteriën dragen die resistentie vervolgens tijdens de waterzuivering over aan andere bacteriën.  
 
Resistentie van bacteriën voor antibiotica wordt gezien als een van de uitdagingen van de gezondheidszorg voor de nabije toekomst. Volgens de Engelse onderzoekers zijn strengere controles en verfijndere methoden van drinkwater zuiveren nodig om de versnelde ontwikkeling van resistentie een halt toe te roepen. 
 

Meer nieuws Lees verder

2

0

Zachter water in Drenthe maakt waterontharders niet overbodig

JOURE, 20140704 -- Aquacombi in Joure weerspreekt de bewering van de Waterleidingmaatschappij Drenthe (WMD) dat waterontharders gevaar opleveren voor slijtage van koperen waterleidingen van binnenuit. Uit een TNO rapport van 2012 blijkt dat kalkvrij water beter is voor de leidingen dan water met kalk, ook al wordt dat water "zacht" genoemd.

 

WMD over waterontharders

De Waterleidingmaatschappij Drenthe meldt in de zomereditie van haar Nieuwsbrief dat nu sinds juni in heel Drenthe zacht tot gemiddeld hard water uit de kraan komt. Dat zorgt voor minder kalkaanslag en zachter water is comfortabel en beter voor het milieu, aldus de WMD. Maar het drinkwater is niet kalkvrij. "Ondanks zachter water, heeft u thuis nog wel te maken met kalkaanslag", schrijft de Nieuwsbrief.

Woordvoerster Esther Dijkstra van Aquacombi noemt deze informatie een halve waarheid. "Natuurlijk is minder hard water beter dan hard water. Maar nog beter is het om kalkvrij water te gebruiken." Volgens de informatie op de website van de WMN is dat niet zo. Op de vraag 'Is het verstandig om een onthardingsapparaat aan te schaffen?' antwoordt de website onder meer: "In onthard water kunnen metalen uit de waterleiding oplossen. Dat brengt risico's met zich mee."

"Dit is geen halve waarheid meer!", zegt Dijkstra verontwaardigd. "Ik snap niet dat dit door een serieuze waterleidingmaatschappij nog steeds kan worden beweerd. Het is in 2012 door TNO grondig onderzocht en het tegendeel bleek het geval."

Kalkvrij
Dankzij een innovatievoucher van het ministerie van economische zaken kon Aquacombi in 2012 door TNO laten onderzoeken wat het effect is van kalkvrij water op de binnenkant van een koperen buis.

In een proefopstelling werd de slijtage (corrosie) gemeten in koperen buizen met gewoon leidingwater en in koperen buizen met datzelfde water na behandeling door een AquaCell waterontharder, de waterontharder van Aquacombi die alle kalk uit het water haalt. Uit de metingen van TNO bleek dat de corrosie in de buizen na behandeling minder was dan in de buizen vòòr behandeling. Water zonder kalk bleek dus juist beter voor de leidingen dan water met kalk.

In Engeland is, ook in 2012, het effect van kalkvrij water op aluminium getest. Aluminium wordt gebruikt voor het verwarmingselement in een boiler. Tot dan toe was het boilerproducenten in  Engeland wettelijk niet toegestaan garantie af te geven op boilers waarin kalkvrij water werd gebruikt. Het onderzoek werd gedaan door  de BSI, de Engelse TNO, in opdracht van de verenigde producenten en verkopers van wateronthardingsapparatuur in Engeland. Dat onderzoek toonde wetenschappelijk aan dat ook voor het metaal aluminium kalkvrij water minder schadelijk is dan water waar nog wel een beetje kalk in zit (zacht of heel zacht water). Het verschil is niet groot, maar wél als je bedenkt dat de kalk die zich afzet op een aluminium verwarmingselement (ketelsteen) van een boiler of wasmachine wél heel schadelijk is en energieverspilling veroorzaakt.

Aquacombi hoopt nu met een advertorial, morgen, in Het Nieuwsblad van het Noorden de misvatting uit de wereld te helpen waardoor consumenten er ten onrechte van weerhouden worden een waterontharder aan te schaffen.

 

 

Meer nieuws Lees verder