Wat is kalk?

Kalk is een verzamelnaam voor alkalische zouten van calcium zoals calciumhydroxide (gebluste kalk) calciumoxide (ongebluste kalk), calciumwaterstofcarbonaat en calciumcarbonaat.

Onder alkalisch verstaan we het volgende:

  • Stoffen die basisch zijn, en dus juist niet zuur
  • Oplossingen die basisch zijn zoals natronloog
  • Alkalimetalen; dit zijn elementen uit de eerste groep van het periodiek systeem

Kalk in "hard" leidingwater

Wat men in de volksmond "hard water" noemt, is water met een hoge concentratie calcium(waterstof)carbonaat. Alhoewel dit water stoffen bevat die belangrijk zijn in de natuur en absoluut niet schadelijk is voor de gezondheid, veroorzaakt dit water wel hinderlijke kalkaanslag, met name bij verwarming. Tijdens verwarming vermindert de oplosbaarheid van de kalkdeeltjes waardoor er kalkaanslag neerslaat op oppervlakten. Het beste is dit zichtbaar in waterkokers zoals bijvoorbeeld de fluitketel, vandaar dat het ook wel ketelsteen wordt genoemd.

De chemische notatie van kalk is CaCO3

Neem contact met ons op