Wat is leidingwater?

Leidingwater is de benaming voor water dat via buisleidingen wordt vervoerd naar de afnemers. Er is (water)druk nodig om dit te kunnen doen, hiervoor worden de leidingwaterbuizen via pompen of ouderwetste waterorens op ‘ spanning ‘ gezet. Er is een druk nodig van 10 N/cm2, dat is 100 kiloPascal.

Leidingwater transport

Er wordt in Nederland jaarlijks 1,2 miljard (!) m3 liter leidingwater vervoerd. Hiervoor is dus een gigantisch netwerk aan drinkwaterleidingen nodig.

Deze leidingen vind je hoofdzakelijk onder de grond en zijn verschillend van samenstelling. In Nederland wordt leidingwater vervoerd met:

  • Koper (dit vind je vaak in huizen)
  • Lood (dit vind je nog in oude huizen)
  • Polyethyleen (PE vind je vaak in nieuwe huizen)
  • Polyvinylchloride (PVC wordt ook in nieuwe huizen gebruikt)
  • (Asbest)cement (dit gebruiken waterleidingbedrijven veelal)

Vooral loden leidingen zijn eigenlijk niet geschikt voor de transport van leidingwater. Lood lost namelijk langzaam op in stilstaand water waardoor je de kraan eerst moet laten doorlopen voor gebruik. Over het algemeen levert dit loodhoudende leidingwater niet direct een gevaar op voor de volksgezondheid maar voor zuigelingen kan het beslist risico’s met zich meebrengen.

Eisen vervoer leidingwater

De eisen voor het vervoer van leidingwater zijn geregeld in de “ regeling materialen en chemicaliën leidingwatervoorziening en worden gehandhaafd door KIWA.

Neem contact met ons op