Wat is kalkaanslag?

Kalkaanslag ontstaat tijdens het verwarmen of koken van water. Kalk komt in hard water voornamelijk voor in de vorm van het redelijk oplosbare calciumwaterstofcarbonaat, Ca(HCO3)2.

Bij verwarming van water komt kooldioxide vrij uit het water en ontstaat het vaste calciumcarbonaat (en ook als gevolg van de aanwezige magnesiumionen magnesiumcarbonaat):

Ca2+(aq) + 2 HCO3-(aq) CaCO3(s) + H2O(l) + CO2(aq)

In de volksmond heet dit kalkaanslag.

Kalkaanslag wordt veroorzaakt door water van een hoge hardheid. Kalkaanslag belemmert een goede werking van verwarmingsapparaten doordat het warmte isoleert, met rendementsverlies en vroegtijdige defecten als gevolg.

Neem contact met ons op