Drinkwater in Nederland

Drinkwater is -zoals de naam al zegt- water dat geschikt is om te drinken. We zeggen ook wel dat drinkwater water is dat geschikt is voor (menselijke) consumptie. Leidingwater en drinkwater kun je niet met elkaar verwarren. Deze termen zeggen alleen iets over de manier waarop het water bij de afnemer wordt afgeleverd.

Eisen aan drinkwater

Water bestaat uit een tweetal waterstofatomen en een zuurstofatoom. Deze vormen de bekende verbinding H2O. Naast deze atomen vind je nog meer deeltjes in water zoals mineralen, metalen maar ook organische componenten.

Omdat drinkwater geen gevaar voor de volksgezondheid mag opleveren zijn er eisen gesteld waaraan het minimaal moet voldoen. Deze eisen zijn vastgelegd in de waterleidingwet en het drinkwaterbesluit door het ministerie van VROM, samen met de gezondheidsraad, en de wereld gezondheidsorganisatie.

Kleur, geur en smaak van drinkwater

Over in Nederland heeft het drinkwater zijn eigen specifieke kleur, geur en smaak. Dit wordt namelijk bepaald door de bron van waaruit het drinkwater wordt gewonnen. Vooral mangaan en ijzer geven het drinkwater zijn specifieke kenmerken.

Kalk in drinkwater

Calciumwaterstofcarbonaat in het drinkwater, of in gewoon Nederlands kalk, bepaald de hardheid van het water. Hoe hoger de concentratie des te harder het water. Kalk zal de smaak van drinkwater beïnvloeden, maar is beslist niet schadelijk voor de gezondheid. Het veroorzaakt kalkafzettingen in de douche, keuken, en bemoeilijkt de werking van apparaten en zepen.

Fluoride in drinkwater

Bijna iedereen kent wel het verhaal. Vroeger werd er Fluoride toegevoegd aan het Nederlandse drinkwater om tandbederf bij vooral kinderen tegen te gaan. In onderzoeken is het ook onomstotelijk vast komen te staan dat het toevoegen van fluoride effect heeft. Maar omdat dit effect zich beperkte tot het afzwakken van tandbederf en niet zozeer tot het voorkomen werd er vanaf gestapt. Tegenwoordig wordt er dan ook geen fluoride meer aan het drinkwater toegevoegd.

Neem contact met ons op