Wat is water ontharden?

Water ontharden betekent heel simpel gezegd het uit het water filteren van kalk (calcium en magnesium). Water ontharden kan op verschillende manieren. Ontharden met een magneet werkt niet dus wordt buiten beschouwing gelaten.

  • Omgekeerde osmose: een onthardingsmethode waarbij water door een membraan wordt geperst en de calcium- en magnesiumdeeltjes uit het water worden gefilterd. Nadeel van deze methode is dat het water zuur wordt en dus aggressief. Dit kan leiden tot corrosie van apparatuur, waterleidingen en -kranen.
  • Door een neerslagreactie met bijvoorbeeld soda.
  • Door verhitting.
  • Door ionenwisseling: de harde calcium- en magnesiumionen worden ingewisseld voor zachte natriumionen.

Voor particulier gebruik is waterontharden met een ionenwisselaar (zoals de AquaCell waterontharder) het meest geschikt, zeer veilig en betaalbaar.

Neem contact met ons op