Wat is waterzuivering?

Waterzuivering is een proces waarbij ongewenste chemicaliën, materialen en biologische verontreinigingen uit vervuild water worden verwijderd om het zo geschikt te maken voor een specifiek doel. Het meeste water wordt gezuiverd voor menselijke consumptie (drinkwater), maar waterzuivering kan ook worden toegepast voor een verscheidenheid aan andere doelen, zoals het voldoen aan de eisen van de medische, farmacologie, chemische en industriële industrie.

We onderscheiden fysische processen zoals filtratie en sedimentatie, biologische processen, zoals zandfilters en actief slib, chemische processen zoals flocculatie en chloreren en het gebruik van elektromagnetische straling, zoals ultraviolet licht.

Het zuiveringsproces van water kan de concentraties zwevende deeltjes, parasieten, bacteriën, algen, virussen, schimmels en een reeks van andere stoffen en organismen reduceren die in eerste instantie in het water terecht waren gekomen. Normen voor de drinkwaterkwaliteit zijn doorgaans ingesteld door de overheid of door internationale instanties zoals de WHO (World health organization). Deze normen schrijven minimale en maximale concentraties van verontreinigingen voor bij gebruik van water.

Het is niet mogelijk om visueel vast te stellen of water een van een passende kwaliteit is. Eenvoudige zuiveringsprocedures zoals koken of filtratie met een actief koolstoffilter zijn ook niet afdoende om die zekerheid te bieden voor water uit een onbekende bron. Zelfs (natuurlijk) bronwater dat altijd beschouwd werd als veilig, moet nu eerst worden getest om te bepalen of, en welke waterzuivering er nodig is.

Volgens een in 2007 gepubliceerd verslag van de World health organization hebben 1,1 miljard mensen geen toegang tot schoon drinkwater. 88% van de 4 miljard gevallen van diarree worden toegeschreven aan vervuild water, gebrekkige sanitaire voorzieningen en  hygiëne. Ieder jaar sterven er 1,8 miljoen mensen aan de gevolgen van diarree. De WHO schat dat 94% van deze gevallen is te voorkomen zijn door toegang tot veilig water. Eenvoudige technieken zoals chloreren, filtratie, en de veilige opslag van water kunnen jaarlijks een groot aantal levens redden. De vermindering van sterfgevallen door water gerelateerde ziekten is dan ook een belangrijk aandachtspunt voor de volksgezondheid in ontwikkelingslanden.

Neem contact met ons op