Voorlichting over drinkwater schiet tekort

Joure, 2015-07-31 — Wanneer de drinkwaterbedrijven in Nederland hun voorlichting zouden verbeteren, zou dat een stuk beter zijn voor het milieu. Dit zei Aquacombi directeur Gerrit Dijkstra vandaag bij de ingebruikstelling van een geheel vernieuwde website. Op deze nieuwe website is voor het eerst de waterhardheid in Nederland in één database samengebracht op postcodeniveau.

Aquacombi is een bedrijf dat waterontharders levert voor particulier gebruik. "Alleen water van nul tot 3 dH is echt zacht water, want alleen met dat water wordt het zeepgebruik maximaal teruggedrongen en verdwijnt alle kalkaanslag", zegt Gerrit Dijkstra. "Wat de drinkwaterbedrijven zacht water noemen strookt niet met de werkelijkheid. Consumenten krijgen daardoor ten onrechte het idee dat een waterontharder niks meer toevoegt aan de waterkwaliteit en dat is niet alleen slecht voor de verkoop van onze AquaCell waterontharder maar laat ook enorme kansen liggen op verdere milieuverbetering en besparingen bij de zuiveringschappen."

De waterleidingmaatschappijen noemen water van 0 tot 3 dH 'zeer zacht', van 3 tot 8 dH 'zacht', water van 8 tot 12 dH 'gemiddeld', van 12 tot 18 dH 'vrij hard' en pas boven de 18 dH is water volgens de waterleidingbedrijven 'hard' te noemen. De afkorting 'dH' staat voor 'Deutsche Härte' en is een maat voor de hoeveelheid kalk in het water. Elke graad dH staat voor 17,8 gram kalkdeeltjes per kuub water.

Kalk in het water veroorzaakt kalkaanslag waardoor cv-ketels, boilers, wasmachines en andere apparaten niet alleen sneller stuk gaan maar ook meer energie verspillen bij het verwarmen van het water. Ook is kalk in het water verantwoordelijk voor de grijze waas op badkamertegels, de kalkaanslag in de toiletpot en lekkages bij dure keramische kranen. Ook huidproblemen zoals eczeem lijken een relatie te hebben met de hoeveelheid kalkdeeltjes in het water.

Zeep

Maar de ergste milieuvervuiling ontstaat doordat in hard water veel meer zeep nodig is om een goed wasresultaat te bereiken. Zeepresten jagen de rioolwaterzuivering flink op kosten. Volgens een berekening van Joost de Ruig, directeur Water van het Hoogheemraadschap Noorder Kwartier, zou een onlangs doorgevoerde verlaging van de hardheidsgraad in Noord-Holland met 0,6 dH al kunnen leiden tot een besparing van 2 miljoen kilo wasmiddel, mits de consumenten hun wasmiddeldosering zouden aanpassen. Voor dit Hoogheemraadschap zou dat al een besparing van 170.000 euro per jaar opleveren, aldus een rapport van de Stichting Toegepast Onderzoek Waterbeheer dat vooraf ging aan de verlaging.

Deze minieme verlaging van de waterhardheid kost het drinkwaterbedrijf relatief weinig maar zou veel effect op het zeepverbruik moeten hebben doordat de hardheid van het water in Noord-Holland nu daalt van 8,4 naar 7,9 dH. Volgens de gewraakte tabel van de waterleidingbedrijven mag dat water dus zacht genoemd worden en dan schrijven de wasmiddeldoseringen voor dat je eenderde minder wasmiddel moet doseren.

"Dit gaat in de praktijk natuurlijk niet werken", zegt Sanne Meems, publieksvoorlichter van Aquacombi. "Mensen die zich niet aan de voorgeschreven dosering houden zullen hun gewoonte niet veranderen en merken geen verschil. Mensen die er wel op letten daarentegen, zullen snel weer meer gebruiken als blijkt dat de was minder schoon wordt. Alleen de mensen die altijd al veel te veel gebruikten, zullen misschien blijven minderen. Maar consumenten met een waterontharder die dus werkelijk zacht water gebruiken van nul dH zullen al heel snel en drastisch de zeepdosering aanpassen omdat anders het zeepschuim aan alle kanten uit de wasmachine puilt. Zo groot is het verschil in waskracht tussen echt zacht en hard water."

Voorlichting

"De voorlichting van de waterbedrijven is veel te terughoudend, vaak onjuist en in ieder geval niet de best mogelijke als het om milieuvoordelen gaat", zegt Gerrit Dijkstra. Door zijn toedoen werd in december vorig jaar het Zeeuwse waterleidingbedrijf Evides door de Reclamecode Commissie terecht gewezen vanwege de onjuiste bewering dat volledig onthard water ongezond zou zijn.

De vernieuwde website van AquaCell wil de consument een alternatief bieden. "Het werd tijd om de Nederlandse consument nu echt te vertellen hoe hard hun water is en wat de gevolgen daarvan zijn. Natuurlijk zijn wij een commerciële partij maar dat zijn de waterleidingbedrijven ook, die zijn zelfs monopolist. Omdat consumenten hen, gek genoeg, zien als onafhankelijk zijn ze geneigd om hun voorlichting voor waar aan te nemen. Dat konden we niet langer aanzien".

Dijkstra: "De waterbedrijven streven in heel Nederland naar een hardheidsgraad van 7,9 dH en wijzen consumenten erop dat ze zuiniger moeten zijn met zeep. Maar ze verzwijgen de evidente voordelen van volledige waterontharding. Bij een hardheidsgraad van 7,9 dH is het zeker nog wel zinvol om thuis een ontharder op de waterleiding aan te sluiten. Bij 7,9 dH krijgt een kleine huishouding die 180.000 liter water per jaar verbruikt, 25 kilo kalk in dat water meegeleverd. Dat kun je met de beste wil ter wereld geen zacht water noemen."

De nieuwe website is te vinden op www.aquacell-waterontharder.nl

Neem contact met ons op