Waterkwaliteit watersamenstelling

De waterkwaliteit en samenstelling van het water worden in Nederland goed gecontroleerd. Of het nu gaat om drinkwater of leidingwater of om de kwaliteit van zwemwater. In alle soorten water kunnen verontreinigingen voorkomen. organisch of anorganisch. Over het algemeen kunnen we zeggen dat het Nederlandse drinkwater van hoge kwaliteit is doordat de samenstelling door de waterleidingbedrijven strikt gecontroleerd wordt. De kwaliteit van het bodem-, en oppervlaktewater daarentegen laat opm sommige plaatsen zeer te wensen over.

In de samenstelling van het verontreinigde water zien we dan vaak de volgende stoffen:

 • Koper
 • Zink
 • Ammonium
 • Lood
 • Gewasbeschermingsmiddelen
 • Medicijnen
 • Waterkwaliteit kaderrichtlijn (KWR)

Water trekt zich weinig aan van landsgrenzen waardoor er internationale afspraken zijn gemaakt . Deze zijn sinds eind 2000 vastgelegd in de Europese kaderrichtlijn water (KWR). Deze richtlijn moet ervoor gaan zorgen dat de waterkwaliteit in 2015 overal op orde is.

Oorzaken afname waterkwaliteit

Tot in de 70-er jaren van deze eeuw warden afvalstoffen van bedrijven vaak zomaar in meren en rivieren geloosd waardoor ze terecht kwam in het oppervlakte water en uiteindelijk ook in het grondwater . Tegenwoordig zijn bedrijven verplicht om hun afvalwater eerst te zuiveren. Er zijn nog meer oorzaken die de waterkwaliteit aantasten:

 • Overgelopen riolen
 • Uitstoot van schadelijke stiffen in de lucht
 • Bodemvervuiling
 • Overbemesting

Watersamenstelling

In de richtlijn 98/83/EG van de Europese unie zijn de eisen en normen voor de samenstelling van drinkwater opgenomen. Hier vind je de norm betreffende de waterkwaliteit voor menselijke consumptie bestemd drinkwater.

Neem contact met ons op